Fil-upload gennem browser med PHP's safe mode enabled

safe_mode:

Vælg fil:

Ingen konfigurationsindstillinger, ingen hekseri - derimod veldokumenterede funktioner:

Mappen "upload" har fået tildelt fulde skriverettigheder (men er både oprettet og har fået indstillet rettigheder via en FTP-klient).


<?php

$tmpfile 
"./upload/tempfil";

print 
"<h2>Fil-upload gennem browser med PHP's safe mode enabled</h2>\n";
print 
"<p>safe_mode: ".ini_get('safe_mode')."</p>\n";

if (
$_REQUEST['action'] == "dofile") {
    print 
"<p>Behandler uploadet fil:<br>\n";
    if (
is_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
        print 
"+ Filen er uploadet og lagt i temp-kataloget (under navnet <tt>{$_FILES['userfile']['tmp_name']})</tt><br>\n";
        if (
move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $tmpfile)) {
            print 
"+ Filen er blevet flyttet til webscope<br>\n";
            print 
"+ Filens størrelse: ".filesize($tmpfile)." byte<br>\n";
            if (
unlink($tmpfile)) {
                print 
"+ Sletter filen fra webscope<br>\n";
            } else {
                print 
"- Kan ikke slette filen fra webscope<br>\n";
            }
        } else {
            print 
"- Filen kunne ikke flyttes til webscope<br>\n";
        }
    } else {
        print 
"- Filen er ikke uploadet.<br>\n";
    }
    print 
"All done!";
}

?>
<form enctype="multipart/form-data" action="./" method="post">
<input type="hidden" name="action" value="dofile">
Vælg fil: <input name="userfile" type="file">
<input type="submit" value="Upload">
</form>
<p>
Ingen konfigurationsindstillinger, ingen hekseri - derimod veldokumenterede funktioner:
</p>
<ul>
<li><a href="http://dk.php.net/is_uploaded_file">is_uploaded_file()</a></li>
<li><a href="http://dk.php.net/move_uploaded_file">move_uploaded_file()</a></li>
</ul>
<p>
Mappen "upload" har fået tildelt fulde skriverettigheder (men er både oprettet og har fået indstillet rettigheder via en FTP-klient).
</p>
<?
print "<hr>";
show_source(__FILE__);
?>